Projekt för att minska ensamhet hos äldre

Efter trettonhelgen kan den som är över 80 år och inte har några insatser från kommunen få ett samtal från Anne, Siv eller Annika. De ringer för att få veta mer om ofrivillig ensamhet och aktiviteter för äldre. Syftet är att minska ensamhet hos äldre, och det tycker de är en så viktig uppgift att de återgått i tjänst från sina pensioner.

Forskning visar att ensamhet leder till försämrad hälsa; sociala kontakter ger mer fysisk aktivitet, och att dela tankar och känslor med någon annan stärker även den psykiska hälsan. Nu vill vård- och omsorgsförvaltningen ta reda på hur den som är över 80 och inte har några insatser från kommunen har det med ensamhet och aktiviteter. Därför kommer alla i målgruppen erbjudas ett telefonsamtal där man får svara på några korta frågor.

Lång erfarenhet från vård och omsorg

Arbetsgruppen som kommer ringa runt består av tre rutinerade kvinnor som egentligen gått i pension. Anne Andersson är distriktssköterska i botten och har arbetat många år inom psykiatrin, Siv Birkeståhl har lång erfarenhet som enhetschef inom LSS, och Annika Persson har också lång erfarenhet som enhetschef både för biståndsenheten och äldreboenden. Det märks att de är engagerade i uppdraget.

– I våra tidigare yrkesroller mötte vi många personer som inte mådde bra av ofrivillig ensamhet, berättar Siv. Det gör att det så klart känns mycket bra att kunna vara med i det här projektet, fortsätter hon.

– Vi hoppas på att få till bra samtal och att många personer känner att de vill bidra genom att svara på våra frågor, fyller Anne i.

Anne, Siv och Annika

Underlag för utveckling

Svaren från samtalen kommer inte att kopplas till individer, utan den som väljer att svara bidrar till en helhet. Tanken är att det ska bli ett underlag för hur förvaltningen kan arbeta vidare med att utveckla aktiviteterna som erbjuds för äldre.

Redan idag finns det två öppna mötesplatser – Tunadal och Nygården – dit man som senior kan komma för att delta i allt från gruppträning och föreläsningar till bingo. På Tunadal har man redan ändrat utbudet lite, bland annat för att man sett minskad efterfrågan på handarbete och ökad efterfrågan på träning.

Frivilligt att delta,
man får först ett brev

Den som kommer bli uppringd får först ett brev hem, någon vecka innan samtalet. Brevet innehåller bland annat telefonnumren som Anne, Siv och Annika ringer ifrån – så att man ska känna sig helt trygg med att svara.

– Det är också så klart helt frivilligt att delta, även om vi blir väldigt glada för varje person som vill bidra, säger Annika. Om man inte är intresserad av att delta går det bra att bara säga det när vi ringer, fortsätter hon.

Samtalen drar i gång efter trettonhelgen.