Vi ger er... årets mottagare av våra kultur- och idrottsstipendier!

Kultur- och fritidsnämnden har nu fördelat årets kultur- och idrottstipendium. Syftet är att främja fortsatta framstående insatser inom kultur och idrott. Stipendiet delas ut i form av arbets- eller hedersstipendium. Utdelningsceremoni sker den 19 december för inbjudna gäster!

Allmänheten har nominerat sina kandidater och nämnden beslutade om pristagarna vid sitt sammanträde den 20 november.

Kulturverksamhet

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten tilldelas:

 • Carina Eriksson, Hagateaterm
 • Kjell Johansson, Munktorpsteatern
 • Lukas Åberg, konstnär
 • Petter Oscarsson, Sorbykyrkan Munktorp
 • Sven Edman, Västra Mälardalens släktforskare

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för utveckling inom kulturverksamheten tilldelas:

 • Emil Bürger, musiker i Breeze och Köpings storband
 • Melvin Höglund, musiker och kompositör
 • Oscar Olsson, regissör Hagateatern

Idrottsverksamhet

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom idrottsverksamheten tilldelas:

 • Anida Carlsson, Köpings simsällskap
 • Håkan Pettersson, Köpings boxningsklubb
 • Jannice Sellholm, Köpings gymnastikförening Sparks Cheerleading
 • Kenny Olsson, Wahlsta SK
 • Ylwa Edberg, Kolsva IF gymnastiksektion
 • Robert Hedenström, IKW Köping Bowlingklubb

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten tilldelas:

 • Felix Norrman, Köpings Golfklubb och Arboga Golfklubb
 • Hanna Melander, Modo, tidigare Köping HC
 • Signe Whern, Fortuna Voltige