Mottagningssekreterare om arbetet mot våld i nära relationer

Elin, Lina och Ingela är mottagningssekreterare på socialtjänsten och är oftast de som medborgare först kommer i kontakt med när de söker stöd – till exempel våldsutsatta kvinnor.

Berätta lite om er själva!

- Vi är alla utbildade socionomer och arbetar med barn, unga och vuxna. Vi gillar att arbeta på mottagningen för att vi vill göra förändringar i människors liv.

Vilket stöd erbjuder ni någon som utsatts för, bevittnat eller använt våld?

- Vuxna kan få samtalsstöd från öppenvården samt information och vägledning till andra instanser som kan erbjuda stöd, som exempelvis kvinnojouren eller mansjouren. Vid behov erbjuder socialtjänsten placering på skyddat boende.

Barn som utsätts för och bevittnar våld

När det gäller barn som utsätts för eller bevittnar våld har socialtjänsten en skyldighet enligt lag att utreda barnets och familjens behov av stöd. Socialtjänsten erbjuder stöd till både barn och föräldrar via socialtjänstens öppenvård. Stödet utformas utifrån familjens behov.

Hur kommer man i kontakt med er?

- Du kan ringa, skicka brev och mejla oss via kommunens hemsida.

Telefonnummer till mottagningen

0221-255 10

E-post

social.arbetsmarknad@koping.se

Ringa via kommunens växel

0221-250 00

Telefontider

Måndag-onsdag och fredag kl. 08.30-11.00 samt torsdag 13.00-15.30.

Vad är bra att tänka på vid kontakt med er?

- Vem som helst kan bli utsatt för våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, hedersrelaterat med mera. Om du är orolig för någon kan du göra en orosanmälan till oss på mottagningen.

Så gör du en orosanmälan
  • Du kan göra en orosanmälan genom att ringa, skicka brev eller mejla till oss.
  • När du gör en orosanmälan är det viktigt att du har uppgifter om personen, exempelvis personens namn och personuppgifter eller adress, för att vi ska kunna veta vem personen är.
  • Du kan vara helt anonym när du gör en orosanmälan, men kom ihåg att inte säga ditt namn eller vilken koppling du har till personen. Det gäller även om du skickar mejl.

Läs mer im våld i nära relationer och orosanmälan

Våld i nära relationer

Orosanmälan