Välkommen att delta på utbildningsnämndens öppna punkter

Allmänheten välkomnas till Ullvigymnasiets aula.

Utbildningsnämnden bjuder in allmänheten att delta när ärendet Verksamhetsplan och budget 2024 ska behandlas.

Onsdagen den 22 november klockan 14.00 har allmänheten möjlighet att delta när ärendet Verksamhetsplan och budget ska behandlas.

Plats och tidpunkt

Var: Ullvigymnasiets aula

När: Onsdagen den 22 november kl. 14.00

Utbildningsnämnden hälsar dig varmt välkommen!

verksamhetsplan och budget