Den fördjupade översiktsplanen för Köpings tätort är nu redo för granskning

Den fördjupade översiktsplanen har varit på samråd från maj till november 2022 och vi vill tacka alla som deltog i samrådet och delade med sig av sina åsikter. Vi har tagit med oss synpunkterna i utvecklingen av granskningsversionen som nu är klar.

Granskning av förslaget

Granskningen av den fördjupade översiktsplanen pågår från 6 november 2023 till 12 januari 2024. Du kan ta del av den på länken nedan. Planen finns även tillgänglig fysiskt på stadsbilioteket i Köping.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som pekar ut riktningen för utvecklingen av en kommun. Det här dokumentet är en fördjupning med fokus på Köpings tätort. Den handlar om allt från hur vi ska använda marken till trafikförbättringar och utvecklingen av grönområden.

Här befinner vi oss i processen

Nu pågår granskningen i två månader, vilket är det sista tillfället att lämna synpunkter. Efter granskningen görs ytterligare justeringar och sedan är planen redo att antas av kommunfullmäktige.