Nu kan större fartyg tas emot i Köpings hamn

Nu är muddringen av farleden in till Köpings hamn slutförd och godkänd av Sjöfartsverket. Det innebär att hamnen nu kan ta emot större fartyg och godsmängder.

Köpings del av Mälarprojektet är slutfört

I slutet av oktober godkände Sjöfartsverket de sista etapperna av muddringsarbetet i farleden in till Köpings hamn. Det innebär att Köpings kommun nu har slutfört sin del i den överenskommelse som gjorts mellan Köpings kommun och staten som en del av Mälarprojektet. I Mälarprojektet ingår även muddring av farleden i Mälaren och ombyggnad av Södertälje sluss .

- Det här är en riktig milstolpe och slutet på mer än 15 års arbete med vår del av Mälarprojektet, säger Christer Nordling, teknisk chef i Köpings kommun.

Större fartyg och godsmängder kan nu tas emot

Det var 2015 som kommunstyrelsen i Köping antog en utvecklingsplan för Köpings hamn där målet var att hamnen skulle kunna ta emot större fartyg och godsmängder. I samband med detta gav Köpings kommun staten ett löfte att muddra den delen av farleden som går in till hamnen. Även Västerås stad gav samma löfte.

- Köping har nu slutfört sin del av överenskommelsen och välkomnar större fartyg in till vår hamn när Södertälje sluss är klar. För att få full effekt av projektet behöver även Hjulstabron åtgärdas och vi uppmanar regeringen att prioritera finansiering för Hjulstabron i den nationella transportplanen, säger Per Ågren, kommunstyrelsens ordförande i Köping.

Satsningen skapar möjligheter för näringslivet

Genom att större fartyg kommer in i Mälaren minskar trycket på våra vägar och järnvägar. För att kunna hantera större godsmängder i hamnen renoveras även den.

- Genom Mälarprojektet och de satsningar som gjorts i hamnen har vi skapat möjlighet till mer hållbara och effektiva godstransporter vilket också är positivt för näringslivet i regionen, säger David Schanzer-Larsen, kommunchef i Köpings kommun.