Välkommen till kommunfullmäktige 6 november

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets hus, måndag 6 november klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
5. Sammanträdestider för KS/KF 2024
6. Delårsrapport Köpings kommunkoncern 2023
7. Strategiskt markförvärv
8. Beslut om budget 2024
9. Beslut om kommunrevisionens budget
10. Begäran om tilläggsbudget för år 2023 samt budgetäskande 2024 revisorer i Västra Mälardalens kommunalförbund
11. Taxor och avgifter 2024
12. Beslut om borgensåtaganden till 2024
13. Policy för informationssäkerhet
14. Varumärkesplattform - Riktlinje
15. Policy för medarbetarskap och ledarskap
16. Svar på motion - Arbetsskor till personal inom vård- och omsorg (V)
17. Svar på motion - Agda Östlunds Park (S)
18. Svar på medborgarförslag - Inför speakers corner på alla torg i Köpings kommun
19. Svar på medborgarförslag - Loppishelg i KAK
20. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
sammanträde
21. Anmälan av motioner och medborgarförslag
22. Anmälan av handlingar
23. Vissa val m.m.

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

Länk till sändningen den 6 november