Detaljplan för IKW-stugan

IKW-stugan har fått en ny detaljplan där området planläggs som besöksanläggning istället för naturmark. IKW-stugan ligger i Johannisdalsskogen i Köping.

Detaljplanen antogs den 19 oktober 2023 av samhällsbyggnadsnämnden, och om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen gälla den 15 november 2023. Detaljplanens syfte är att ge området en mer ändamålsenlig användning.