Vi är del i nya Centrum mot hedersrelaterat våld

Den 29 september öppnade det nya Centrum mot hederrelaterat våld, CMHV. Det är ett resurcentrum dit den som är yrkesverksam kan vända sig för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och ökad kunskap. Även personer som är utsatta för hedesrelaterat våld kan vända sig till CMHV.

Centrum mot hedersrelaterat våld är en samverkan mellan länets kommuner, region Västmanland, polisområde Västmanland och Åklagarmyndigheten i Västmanland.

Det drivs som ett projekt av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås, som är huvudman för projektet.

Du kan komma i kontakt med Centrum mot hedersrelaterat våld, CMHV, via vår hemsida.