Nibblesbackevägen delvis avstängd

Förstora bilden

En äng ska anläggas i refugen på markerad strecka vid Nibblesbackevägen.

Arbete utförs i refugen under dagtid den 11-13 oktober. Trafiken leds om.

Med start nästkommande vecka, närmare bestämt 11-13 oktober, kommer Nibblesbackevägen delvis att vara avstängd.

Arbete i refugen

Anledningen till avstängningen är att parkenheten kommer att anlägga en äng i refugen på Nibblesbackevägen.

Avstängningen

Arbetet medför att en del av Nibblesbackevägen kommer att vara avstängd mellan Fabriksgatan och Kristinelundsvägen. Under tiden som arbetet pågår leds trafiken om (se bifogad karta).

Omledning NibblesbackevägenFörstora bilden

Orange linje visar var trafiken leds om.

När sker arbetet?

Arbetet är planerat att utföras dagtid mellan klockan 07.00-16.00.