Ny gång- och cykelväg byggs längs med Skogsleden

Förbättrar områdets infrastruktur och svarar på behovet att komplettera gång- och cykelvägnätet i samband med den ökande bostadsbebyggelsen.

Under vecka 40 påbörjas arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs Skogsleden mellan Ullvileden och Konvaljevägen i Köping. Dessutom kommer ett hastighetssäkrat övergångsställe att byggas längs Skogsleden.

Varför behöver arbetet genomföras?

Gång- och cykelvägnätet på Ullvi backar behöver kompletteras när nya bostadsområden har byggts.

Begränsad framkomlighet

Under byggperioden kan boende i området och trafikanter längs närliggande gator komma att påverkas av begränsad framkomlighet på grund av byggtrafik. Vi ber trafikanter att ta det lugnt i närheten och respektera säkerheten för vår personal.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Arbetet sker dagtid, planeras att starta under vecka 40 och pågå fram till våren 2024. Det finns en risk att tidsplanen förlängs då det är en lång sträcka och projektet är beroende av vädret.

Kontakt

Vid frågor om arbetet, vänligen kontakta VME:s kundtjänst:

0221-670 610