Ny e-tjänst för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Ska du lägga ett nytt avlopp? Nu finns en ny e-tjänst där du kan lämna in din ansökan om tillstånd för enskilt avlopp enkelt och elektroniskt till oss på miljöenheten.

Fler e-tjänster inom miljöområdet

Du har väl inte missat våra andra e-tjänster? Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt och gör det möjligt för dig som användare att utföra dina ärenden när det passar dig bäst. Det går att lämna in ärenden via e-tjänsterna nedan:

Livsmedelsverksamhet – lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Anmälan om installation av värmepump

Klagomål på störningar som faller inom livsmedelslagstiftningens eller miljöbalkens områden

Att komplettera uppgifter

I de fall du behöver lämna in kompletterande uppgifter i ditt ärende gör du det via e-tjänsten följ och komplettera dina miljöärenden. I samma e-tjänst tar du även del av vårt beslut i ditt ärende.

Följ och komplettera dina miljöärenden