Samråd om detaljplan för nya trygghetsbostäder vid Tunadal

Planområdet ligger vid Tunadal, Köping. Den nya detaljplanen innebär möjlighet till att bygga fler trygghetsbostäder.

Detaljplanen föreslår att det ska bli möjligt att bygga ut befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Detaljplanen är på samråd 11 september 2023 - 4 oktober 2023.

Samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte!

Onsdag den 20 september
Tid: 18:00 – 19:30
Plats: Mötesplats Tunadal, Virgatan 7, Köping