Afrikansk svinpest - viktigt att rapportera döda vildsvin

Karta över smittad zon. Klicka på bilden för att förstora den.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun. I det smittade området finns strikta regler. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag.

Information på arabiska, somaliska och tigrinja

 

Översatt om afrikansk svinpest (fagersta.se)

Förbjudet att vistas i skog och mark

Jordbruksverket har tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån fynden. Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlings­bana är förbjudna i zonen. Klicka på kartan för att få en större bild över zonen.

Exempel på aktiviteter som inte är tillåtna

  • svamp- och bärplockning
  • skogspromenader utanför anlagd väg
  • bad på icke allmän badplats
  • orienterings-, rid-/kör-, hund- eller motortävling i skog och mark
  • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
  • guidad natur- och kulturvandring i skog och mark.

Viktigt att rapportera om du hittat ett dött eller sjukt vildsvin

Om du hittar ett dött eller sjukt vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärtekniska anstalt (SVA).

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se)

Frågor om afrikansk svinpest

Frågor angående afrikansk svinpest hänvisas till Jordbruksverket:

fraga@jordbruksverket.se