Nu pågår SCB:s medborgarundersökning

De senaste två veckorna har 1200 personer i Köpings kommun fått ett utskick från SCB med deras årliga enkätundersökning. Är du en av dem som fått utskicket? Se dig som särskilt utvald och en viktig person i kommunens utveckling!

SCB:s enkätundersökning skickas ut varje år till kommuninvånare i kommuner som valt att delta i undersökningen. I Köpings kommun får i år 1200 personen undersökningen och svaren används bland annat för att se vad vi kan göra bättre och vad vi gör bra och vilka frågor som är viktiga för alla som bor i kommunen. Med hjälp av svaren kan vi också jämföra oss med andra kommuner i de områden som enkäten berör.

Har du fått enkätuskicket är vi jättetacksamma om du svarar. Om många svarar kan vi lita mer på resultatet. Du hittar sista svarsdag och all annan information i utskicket från SCB.