Delar av Västeråsvägen asfalteras om

Beläggningsarbete pågår på Västeråsvägen mellan Arbmans väg och Ringvägen.

Mellan vecka 35 till 37 pågår ett beläggningsarbete på Västeråsvägen mellan Arbmans väg och Ringvägen.

Det kommer pågå dubbla vägarbeten på Västeråsvägen under en tid framöver. Vi har tidigare rapporterat om det nya övergångsstället som ska anläggas i höjd med Arbmans väg.

Övergångsställe renoveras och hastighetsäkras

Vi kan nu informera om att ett beläggningsarbete även kommer att ske på platsen.

Arbetsprocessen

Mellan veckan 35-37 kommer beläggningsentreprenör Peab Asfalt att lägga en ny asfalt på delar av Västeråsvägen då den tekniska livslängden har uppnåtts. Vi samordnar detta med arbetet av en säker gång- och cykelöverfart som ska byggas på Västeråsvägen. När arbetet är klart kommer det underlätta för trafikanter som passerar sträckan samt vara säkrare för gång- och cykeltrafik att ta sig över Västeråsvägen vid Arbmans väg.

Hur påverkas trafiken?

Västeråsvägen kommer regleras med trafikvakter under beläggningsarbetet. Under andra arbetsmoment kan ett körfält komma att vara avstängt. Det kommer vara begränsad framkomlighet och det kommer ta lite längre tid än vanligt att passera sträckan. Vi rekommenderar att välja en annan väg om det är möjligt. Gång- och cykelvägen kommer hållas öppen under arbetets gång.

När kommer arbetet att utföras?

Arbetet utförs dagtid mellan kl. 06.00-18.00 och beräknas pågå under v.35 till 37, beroende på vädret.