Arbetsstart för en säkrare passage till polishuset

Måndagen den 4 september startar arbetet för att anlägga en ny och säkrare passage till polishuset i Köping.

I korsningen mellan Ringvägen och Mästaregatan, i höjd med polishuset, kommer en GCM-passage (en ordnad passage för gående och/eller cyklist/mopedist) att anläggas.

Varför behövs en ny passage?

Den nya passagen anläggs för att underlätta för allmänheten att ta sig till polishuset. Den nordvästra sidan av Ringvägen är idag svårtillgänglig för oskyddade trafikanter och polisen är en allmänviktig service som alla måste kunna nå.

Hur påverkas trafiken?

Trafikanter ombeds att följa skyltningen på plats. Trafiken kommer att ledas om via Mästaregatan – Rosenlundsgatan – Hanterverkaregatan. Även cyklister och gående kommer ha begränsad framkomlighet.

Hur länge pågår arbetet?

Arbetet startar den 4/9 och beräknas pågå till slutet på september.

VME har en tydlig dialog med polisen så att deras framkomlighet skall påverkas på ett så litet sätt som möjligt.