Övergångsställe renoveras och hastighetsäkras

Röd markering visar avstängd sträcka vid anläggningen av det nya övergångsstället.

En ny ordnad passage håller på att anläggas över Västeråsvägen. Under arbetets gång kommer övergångsstället att vara avstängt.

En ny GCM-passage (en ordnad passage för gående och/eller cyklist/mopedist) har börjat att anläggas över Västeråsvägen vid Arbmansväg. Det befintliga övergångsstället kommer att renoveras och hastighetssäkras.

Övergångsstället avstängt

Under byggtiden kommer det befintliga övergångsstället att vara avstängt. Cyklister och gående rekommenderas att ta en annan väg för att passera.

Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor.