David Schanzer-Larsen föreslås bli ny kommunchef

Texten är uppdaterad den 2 augusti. Kommunstyrelsens ordförande Per Ågren har förordat att David Schanzer-Larsen erbjuds uppdraget att leda Köpings kommuns tjänstepersonorganisation.

David Schanzer-Larsen förordas av kommunstyrelsens ordförande att bli ny kommuchef. Det formella beslutet fattas av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 22 augusti.

Kommunstyrelsens ordförande förordar Schanzer-Larsen efter lång rekryteringsprocess

Efter en rekrytering som pågått sedan i mars vill kommunstyrelsens ordförande Per Ågren nu erbjuda tjänsten som kommunchef till David Schanzer-Larsen. Han är idag förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Köpings kommun och har även varit tillförordnad kommunchef sedan maj i år, då Sara Schelin slutade.

-David har en gedigen erfarenhet från kommunal verksamhet och har under sina många år som förvaltningschef i kommunen visat fina resultat både utifrån utveckling av verksamhet och att skapa en ekonomiskt hållbar organisation, säger Per Ågren.

Tilltänkte kommunchefen ser fram emot uppdraget

-Jag känner mig stolt och tacksam att få förtroendet. Jag har stor tillit till våra chefer och medarbetare och ser fram emot att få möjlighet att fortsätta utveckla en framtidsinriktad kommun som är trygg och attraktiv för våra nuvarande och framtida invånare och näringsliv, säger David.