Eldningsförbudet är upphävt

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli kl. 16.00.

När eldningsförbudet infördes rådde mycket stor risk för brand i skog och mark i hela länet. Nu har förhållandena ändrats och det råder lägre risk för brandspridning i skog och mark. Därför upphäver Länsstyrelsen beslutet om eldningsförbud i Västmanlands län.

Ditt eget ansvar vid eldning

Viktigt är ändå att fortfarande vara försiktig om du ska elda utomhus. Se till att ha släckningsutrustning i närheten och den som eldar är även ansvarig för att elden släcks ordentligt.

Brandrisk och eldningsförbud | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Eldningsförbud - Krisinformation.se

Appen Brandrisk ute, MSB.se