Nu lanserar miljöenheten e-tjänster!

Nu är det möjligt för dig som privatperson eller företagare att lämna in bland annat anmälan om installation av värmepump eller uppgifter för omklassning av din livsmedelsanläggning via våra nya e-tjänster.

Vår förhoppning är att detta ska korta ner tiden för handläggning och därmed kunna få en snabbare ärendehantering.
- Vi har valt att börja med de vanligaste förekommande ärendena men tanken är att på sikt bygga på med fler e-tjänster för att underlätta ansökningsprocessen både för företag och privatpersoner säger Linda Eriksson, miljöchef.

Tillgänglighet och komplettering

I de fall du behöver lämna in kompletterande uppgifter i ditt ärende gör du det via e-tjänsten följ och komplettera dina miljöärenden. I samma e-tjänst tar du även del av vårt beslut i ditt ärende.

Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt och gör det möjligt för dig som användare att utföra dina ärenden när det passar dig bäst.

Kommer inom kort:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp