2023 års Ingemar Johansson-stipendiater

2023 års Ingemar Johansson-stipendiater på Ullvigymnasiet. Stående från vänster: Malin Johansson, Sarina Rezai, Emilia Eriksson, Tyra Kahn, Joel Hallenstvedt, Jamil Bakr, Albin Eriksson, Maja Ackesten, Linn Ohrzén, Linnéa Forsling. Saknas på bilden gör Leah Tveit Muskantor.

Elva avgångselever premieras för framgångsrika prestationer vid Ullvigymnasiet. I år delas totalt 225 000 kronor ut.

Elva avgångselever på Ullvigymnasiet har tilldelats Ingemar Johansson-stipendiet. De får stipendiet för sina framgångsrika prestationer under gymnasietiden.

Stipendiet är avsett att vara ett ekonomiskt stöd för fortsatta studier. Linnéa Forsling fick 25.000 kronor och de övriga tio studenterna får 20.000 kronor var: Malin Johansson, Sarina Rezai, Emilia Eriksson, Tyra Kahn, Joel Hallenstvedt, Jamil Bakr, Albin Eriksson, Maja Ackesten, Linn Ohrzén och Leah Tveit Muskantor.

Mycket goda studieresultat

Diplom och bidrag ur Ingemar Johanssons fond delades ut i samband med en ceremoni i aulan på Ullvigymnasiet den 9 juni. Stipendiaterna har uppvisat mycket goda studieresultat, är bra kamrater och goda ambassadörer för skolan. Kravet är att de har sökt eller kommer att söka till högskola eller universitet.

Eleverna berättar

Här berättar eleverna vad Ullvigymnasiet har betytt för dem och delar med sig av sina egna råd för att lyckas med studierna.

Ullvigymnasiets stipendier

Här kan du läsa mer om Ullvigymnasiets stipendier samt Ingemar Johanssons stipendiefond.