Detaljplan för nya Nyckelbergsskolan är klar

En ny detaljplan har blivit antagen som gör det möjligt att ersätta den befintliga Nyckelbergsskolan med en ny skola i tre våningar med moderna lokaler och en väl gestaltad utemiljö.

Detaljplanen antogs den 1 juni, och om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen gälla den 28 juni 2023.

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan