Välkommen att delta i Miljöveckan 2023

Den 28 maj till och med den 10 juni genomförs Köpings miljövecka då vi vill passa på att lyfta fram kommunens miljöarbete och vår fina miljö.

Visste du till exempel att Köpings kommun arbetar med att så in ängsblommor, bygga insektshotell och plantera blommande träd och buskar i stadens parker för att gynna pollinerande insekter? Eller att du kan låna sport och fritidsutrustning genom fritidsbanken?

Under miljöveckan kan du byta plantor vid torpet i Norsa hagar, delta i en BioBlitz och göra en insats för miljön genom att plocka lupiner.

Läs mer information och se programmet här!

Världsmiljöveckans logotyp