Information angående polisinsats i Köping torsdag 11 maj

I dag har en stor polisinsats utförts i närheten av Nibble skolområde och Skogsbrynsskolan men själva händelsen gäller inte vår verksamhet mer än att elever och medarbetare kan ha sett och reagerat på polisbevakningen, där bland annat polishelikoptrar har flugit runt i området.

Ingen koppling till våra verksamheter

Utifrån det vi känner till nu så har brottet som polisen utreder ingen koppling till skolan och Polisen bedömer att det inte finns någon fara för allmänheten.

Skolan följer sina rutiner

Skolan har aktiverat inrymning och har kontakt med Polis och vår säkerhetsavdelning. Två väktare har kallats in direkt för att patrullera området fram till lunch idag i syfte att öka tryggheten för personal, elever samt vårdnadshavare.

Vi lyssnar in eleverna och håller oss uppmärksamma på om de upplevs som oroliga eller rädda. Det finns hela tiden vuxna i närheten som de kan prata med.