Välkommen till kommunfullmäktige 8 maj

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets Hus, måndag 8 maj klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Beslut om Energiplan 2023-2030
5. Bostadsförsörjningsprogram 2022-2030
6. Parkeringsövervakning i området Köpings kommun
7. Slutredovisning av investeringsprojekt
8. Reglering av tomträttsavgäld för småhus
9. Reglering av tomträttsavgäld för verksamhetstomträtt
10. Årsredovisning samordningsförbundet Västra Mälardalen 2022
11. Rapport - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
12. Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
13. Svar på medborgarförslag - Köping planterar för planeten
14. Svar på motion - Återvinningsstation i Munktorp (V)
15. Svar på medborgarförslag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Sörby viadukt
16. Svar på medborgarförslag - Åtgärder Mullgatan och Västra Långgatan
17. Svar på medborgarförslag - Skateboardpark i betong utomhus
18. Svar på motion - Komplettera cykel och gångbanan fram till Kungsängen (C)
19. Svar på motion - Anordna pendlarparkering i Munktorps tätort (C)
20. Svar på motion - Konsekvensanalys och utvärdering av Kolsva kommundels nedläggning
21. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
22. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
23. Anmälan av handlingar
24. Vissa val m.m.

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar Pdf, 303 kB.

Webbsändning kommunfullmäktige 8 maj