Detaljplan för bostäder och samlingslokal

En ny detaljplan mellan Barnhemsgatan och Scheelegatan i Köping gör det möjligt att bygga bostäder och/eller en samlingslokal på platsen, där det idag finns en parkering och en återvinningsstation.

Detaljplanen får laga kraft 26 maj 2023 om den inte blir överklagad.