Kihlmansgatan byggs om i etapper

Kihlmansgatan etapperFörstora bilden

Med anledning av bristande trafiksäkerhet så kommer Kihlmansgatan att byggas om och förbättras. Arbetet utförs i tre etapper och påbörjas under vecka 17. På de rödmarkerade symbolerna kommer arbetat att utföras och där kommer trafiken att ledas om.

Under arbetet kommer trafikanter bli tvungna att välja en annan väg till sina bostäder och arbetsplatser. Var uppmärksam på trafiken och följ omledningsskyltarna på platsen.

På bilderna nedan kan du se hur arbetet leds om i de olika etapperna.

Kihlmansgatan etapp 1Förstora bilden

Kihlmansgatan etapp 1

Kihlmansgatan etapp 2Förstora bilden

Kihlmansgatan etapp 2

Kihlmansgatan etapp 3Förstora bilden

Kihlmansgatan etapp 3

Vad är det som ska göras?

På platsen kommer fartgupp och refuger byggas samt en förbättrad belysning.

När kommer arbetat att utföras?

Arbetet sker under dagtid och är planerat att påbörjas under vecka 17 och pågå i cirka 14 dagar.

Bostadsrättsinnehavare i området ska ha blivit informerade av styrelsen i föreningen hur de kan ta sig fram till sina bostäder när deras respektive infart är avstängd.