Köpings kommun vinner priset Årets brobyggare 2023

Ett nytt gemensamt journalsystem som minskar faxandet, ringandet och springandet. Det har gjort att Köpings kommun, Region Västmanland och länets övriga kommuner fått motta priset Årets brobyggare 2023.

Under tisdagen prisades Köpings kommun, Region Västmanland och länets övriga kommuner under en prisutdelning på Vårdarenan. Det fick motta priset för sitt arbete kring ett gemensamt journalsystem. Med ett gemensamt journalsystem kan olika vårdgivare se varandras anteckningar i din journal. Det gör så att du som får vård av både kommunen och regionen får en säkrare vård, eftersom läkare och sjuksköterska kan se hela din journal.

Läs mer om priset på Dagens Medicin