Välkommen till kommunfullmäktige 4 april

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Globen på Forum, tisdag 4 april klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Ändrade sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige
5. Antagande av nya planeringsprinciper för länets kollektivtrafik
6. Ombudgetering 2022 till 2023 - investerings- och driftanslag
7. Redovisning av partistöd samt utbetalning partistöd
8. Årsredovisning Köpings kommun 2022
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
11. Instruktioner till stämmoombud för dotterbolag till Köpings Rådhus AB
12. Instruktioner till stämmoombud för Mälarhamnar AB
13. Instruktioner till stämmoombud för Kungsörs Grus AB
14. Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund
15. Årsredovisning Räddningstjänsten Mälardalen
16. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
17. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
18. Interpellation till Andreas Trygg (V) från Samuel Gustavsson (SD) gällande Nibbleskolan
19. Anmälan av handlingar
20. Vissa val m.m.
21. Beslut om begränsning att genomföra revison på grund av jäv

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar Pdf, 221 kB.

Webbsändning kommunfullmäktige 4 april