Med anledning av oroligheterna i våra skolmiljöer senaste tiden

I kommunen har det varit fyra rapporterade incidenter på kort tid i våra skolmiljöer. Ingen kom till skada och vi kunde agera snabbt för att säkerställa tryggheten för våra elever och personal.
- Vi tar det här på största allvar och vi är väl förberedda, säger Thomas Hoffmann, säkerhetschef på Köpings kommun.

Exemplariskt säkerhetsarbete och stöd från socialtjänst och Polis

I dessa fall senaste tiden har alla skolor arbetat exemplariskt genom att följa de framtagna rutiner som finns. Samtliga inblandade har vid händelsen följt rutinen genom att larma via 112 och i krisappen, inrymt samtliga elever, kontaktat säkerhetsavdelningen och informerat vårdnadshavare.

Vi har sen vidtagit åtgärder genom att exempelvis låsa igen skolan och i de fall där det krävts har säkerheten förstärkts med hjälp av väktare. Polisen har påbörjat utredning för varje händelse.

- Socialtjänstens insatser har varit värdefulla när de har vidtagit skyddsåtgärder för de barn och unga utifrån de händelser som har skett. De har också varit hjälpsamma i polisutredningarna, säger Thomas Hoffmann.

Dessutom har Polisen stärkt upp i Köping med mer resurser senaste veckorna i samband med oroligheterna vid skolorna och senaste veckornas skjutning i Köping och våldsbrott i Kolsva.

- Hela samarbetet mellan skolan, socialtjänst, Polis och vi på säkerhetsavdelningen har fungerat jättebra, säger Thomas Hoffmann.

Tydliga rutiner och en ny app ger bra beredskap

Trygghetssystemet Cosafe har införts i flera för- , grund- och särskolor samt gymnasieskolan. Cosafe är en larmapp i telefonen där personal enkelt ska kunna larma, skicka meddelanden och meddela om en incident har inträffat till exempel brand, inrymning samt hot och våldshandlingar.

- Det är nu vi ser nyttan med systemet och de skolor som har nu har använt systemet i skarpt läge ser att det fungerar bra, säger Thomas Hoffmann.

Cosafe hjälper personal att kunna informera ett stort antal medarbetare på både skolan och nyckelpersoner som arbetar på andra platser. Vid allvarliga händelser som dessa finns inte tiden till att vidta åtgärder och kunna informera alla berörda. Därför är det viktigt att tekniska hjälpmedel som dessa finns.

De fyra incidenterna skolorna

S:t Olovsskolan

På S:t Olovsskolan fredagen 3 mars har en elev kontaktats av en okänd man på skolgården. Eleven informerade personalen direkt och inrymning skedde. Senare kunde väktare sättas in och vi hade ökad personell närvaro vid raster och vid ankomst och hemgång. Efter fredag 17 mars tas väktaren ur bruk.

Nyckelbergsskolan

På måndagen 6 mars möter en elev som var på väg hem från skolan två maskerade män på skolgården. Eleven vänder tillbaka och tar kontakt med skolpersonal som fanns kvar på fritids. Direkt togs beslut om att skolan skulle inrymmas och låsas.

Nibbleskolan

Vi fick in rapporter om att en maskerad person har rört sig utanför skolområdet.

- Alla rutiner har följts och allt har skett på ett korrekt sätt. Uppgifterna om en maskerad man har visat sig sen vara felaktiga. Då kunde vi återgå till normalläge, säger Thomas Hoffmann.

Ullvigymnasiet

Det skedde en konflikt under fredagen 10 mars mellan två elever som sedan eskalerade till ett tumult utanför skolan senare på eftermiddagen. Skolan inrymdes och efter att första polispatrullen varit på plats kunde skolan öppna upp igen.