Nu pågår granskning om en ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl (Nyckelbergsskolan)

Området ligger vid Nyckelbergsskolan.

I detaljplanen för fastighet Stenyxan 3 m.fl. planeras det för att möjliggöra att den nya Nyckelbergsskolan kan byggas i tre våningar.

Granskningen pågår mellan 23 februari - 23 mars 2023.

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan