Köpings kommun lyfts fram i Rädda Barnens film om traumamedveten omsorg

Elisabeth Berglund, samordnare av projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande.

Köpings kommun har implementerat traumamedveten omsorg (TMO) från förskola upp till vuxenutbildning och lyfts fram i en informationsfilm som Rädda Barnen har skapat.

Från förskola upp till vuxenutbildningen

I snart tre år har Köpings kommun arbetat med att kompetensutveckla medarbetare från förskola upp till vuxenutbildningen inom traumamedveten omsorg (TMO). Kortfattat är TMO ett förhållningssätt som vägleder pedagoger och annan berörd personal att identifiera, bemöta samt skapa trygghet och förutsättningar för läkning av barn och unga som utsatts för trauman.

- Vi är snart uppe i drygt 600 utbildade medarbetare och det har gjorts ett fantastiskt arbete ute i verksamheterna med att implementera tankesättet i arbetet med barnen och eleverna. I grund och botten är TMO en viktig del i att kunna erbjuda barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet, säger Elisabeth Berglund, samordnare av projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande.

Informationsfilm om arbetet i Köping

Utbildningsinsatsen har genomförts i samarbete med Rädda Barnen som utbildningsanordnare samt Skolverket och Länsstyrelsen i Västmanland som bekostat utbildningsinsatserna. Rädda Barnen har nu tagit fram en informationsfilm där medarbetare från Nyckelbergsskolan, Ullvigymnasiet, Sagostugans förskola och Kompetenscenter berättar om hur TMO hjälper dem i deras dagliga arbete med barn och elever.

Om projektet Nyanländas och flerspråkigas lärande
I januari 2020 beviljades Köpings kommun drygt 8 miljoner kronor i statligt bidrag från Skolverket för kompetensutvecklingsprojektet Nyanländas och flerspråkigas lärande. Projektet har löpt över tre år och huvudsyftet var att stärka utbildningskvaliteten för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska. TMO var ett av åtta delprojekt eller insatser som projektet bestod av.