Nu erbjuder vi mer utbildning för flyktingar från Ukraina

Den ukrainska flaggan

Den ukrainska flaggan

Tack vare projektmedel från Europeiska socialfonden, ESF, kommer vi nu kunna ge större utbildningsmöjligheter för flyktingar från Ukraina. Projektet pågår fram till slutet av september 2023.

Flyktingar som kommit från krigets Ukraina har inte haft samma rätt till studier som andra nyanlända i Köpings kommun. Därmed har de inte fått samma möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu blir det fler utbildningsmöjligheter för dem.

Varför olika förutsättningar?

Anledningen till att det varit olika rätt till utbildning för olika flyktinggrupper beror på att flyktingar från Ukraina fått inträde i landet enligt EU:s massflyktsdirektiv. Det är utformat som en akut åtgärd som är tänkt att finnas på plats under en kortare tid.

Rätt till studier för de vuxna flyktingar som kommer ingår inte i direktivet. Barnen har rätt att gå i svensk skola.

Projektmedel finansierar kommunala kostnader för utbildningarna

På grund att Rysslands invasion fortfarande pågår har Köpings kommun beslutat att söka projektmedel för att kunna erbjuda mer utbildning för de som flytt kriget i Ukraina.

-Vi har satsat på att ha ett så bra välkomnande som möjligt från början för ukrainarna och vi är glada att nu kunna erbjuda dem och även andra personer utbildningar som gör att de kan närma sig arbetsmarknaden, säger David Schanzer-Larsen, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utbildningarna sker hos Kompetenscenter

Det är hos vår kommunala vuxenutbildning Kompetenscenter som ukrainarna kan studera. Redan i april 2022 började vi ta emot studenter från Ukraina i vår utbildning "SFA medicin", en språkutbildning för den som har akademisk utbildning inom ett medicinskt yrke från ett annat land. 19 ukrainare är i dag inskrivna på SFA.

Men från och med nu utvidgas alltså studiemöjligheterna även för andra personer. De får studera SFI samt andra kurser inom samhällskunskap, föräldraskap, arbetsmarknadskunskap och starta eget.

Projektmedlen från ESF ska täcka kostnaderna för utbildningsinsaterna. Totalt har 150 av de ukrainare som flytt efter invasionen i februari 2022 kommit till oss.