Bokningsregler för lokaler och anläggningar

Följande regler gäller när du hyr en kommunal lokal och anläggning.

Avbokningsregler

Avbokning av större arrangemang ska ske senast 10 dagar i förväg, annars debiteras ordinarie taxa. Avbokning av enstaka tillfällen ska ske senast 3 dagar i förväg.

Regler för nyckelutlåning

Till vissa lokaler och anläggningar måste nyckel eller bricka kvitteras ut av hyresgästen. Var nyckeln kvitteras ut framgår av bokningsbekräftelsen.

Den ansvarige kontaktpersonen ska hämta och kvittera ut nyckeln eller brickan. Samtidigt som nyckel/bricka kvitteras ut godkänns Kultur & Folkhälsas fastställda trivselföreskrifter, som man känna till och följa.
Utkvitterad nyckel ska återlämnas till Kultur & Folkhälsa senast 10 dagar efter hyrestidens slut.
Nycklar eller brickor som inte återlämnas kommer att debiteras.

Trivselföreskrifter

Trivselföreskrifterna gäller i Köpings kommuns idrottsanläggningar.
Ledare ansvarar för att:

 • givna ordnings- och skyddsföreskrifter följs
 • gruppen är aktsam om anläggningen och inventarierna
 • endast gruppens medlemmar vistas i de förhyrda lokalerna
 • gruppen visar gott uppträdande

Tillträde till lokalens omklädningsrum sker tidigast 30 minuter före och efter hyrd tid. Lokalen får endast användas på egen hyrd tid.

Anläggning och utrustning får inte användas utan att ansvarig ledare är närvarande. Ledare kommer först och går sist.

I lokaler där uteskor inte är tillåtna ska dessa lämnas på avsedd plats. Skor som används inomhus ska vara rena (inneskor) och helst inte ha svart sula.

Alla som vistas i lokalerna/anläggningarna är skyldiga att följa eventuell tjänstgörande vaktmästares anvisningar.

Eventuella skador på anläggningen eller utrustningen måste ovillkorligen anmälas till vaktmästare eller Kultur & Folkhälsa. Skadegörelser debiteras förhyraren.

När verksamheten avslutas ska lokalen grovstädas, material ställas på sin plats, dörrar och vattenkranar stängas och lyset släckas och lokalen ska låsas. Lämna lokalen i det skick du önskar finna den. Detta måste göras även om andra har bokad tid efter er.

Meddela Kultur & Folkhälsa om obehöriga vistas i lokalen eller om lokalen inte är städad när ni kommer.

I kommunens samtliga skollokaler och idrottsanläggningar är det förbjudet att handha och dricka alkoholhaltiga drycker.

Rökförbud råder i alla lokaler.

Lokaler och anläggningar hyrs inte ut till förhyrare som tidigare brutit mot bestämmelserna, misskött sig eller inte fullgjort sina skyldigheter.

Prioriteringsordning

Följande prioriteringsordning gäller vid fördelning av inomhuslokaler, bad, fotbollsplaner och isbanor uthyrda av Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa:

 1. Tävling inom säsong för bidragsberättigad vuxen- och ungdomsförening
 2. Träning inom säsong för bidragsberättigad ungdomsförening
 3. Träning inom säsong för bidragsberättigad vuxenförening
 4. Verksamhet utom säsong för bidragsberättigad ungdomsförening
 5. Verksamhet utom säsong för bidragsberättigad vuxenförening
 6. Övrig verksamhet

Anläggningarna fördelas utefter vad som anses som anläggningens beskaffenhet och naturligt för utförandet.
Kultur & Folkhälsa förbehåller sig rätten att fördela tider och tolka prioritetsordningen.

Regler för konstgräsplanen
 • Använd endast fotbollsskor avsedda för konstgräs
 • Använd alltid rena fotbollskor
 • Ta med tejprester och annat skräp från planen

Inne på konstgräset gäller förbud mot:

 • Glasflaskor
 • Cyklar, mopeder eller andra fordon
 • Rökning, snus, godis eller annan förtäring
 • Fyrverkerier eller andra produkter med öppen låga

Följer du dessa regler blir det säkrare och trevligare på planen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur & Fritid
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.