Aktuellt


 • Planeringsdagar
  Den 5-6 oktober har vi planeringsdagar och har då inte telefontid. Undrar du över något är du välkommen att e-posta din fundering till overformyndarnamnden@koping.se
  Läs mer

 • Ny årsräkningsblankett
  Vi har tagit fram en ny årsräkningsblankett för att underlätta redovisningen. Blanketten ser i stort sett ut som den tidigare, under tillgångar (A) finns det nu endast två rutor där du skriver in det konto du använder som ställföreträdare och eventuellt sparkonto. Resterande konton, som till exempel fickpengskonto och matkonto redovisar du under övriga tillgångar. Där skriver du vad som fanns i respektive konto i början av perioden (sida 2) och slutet av perioden (sida 3).Har du några funderingar kring blanketten, är du välkommen att kontakta oss.
  Läs mer

 • Årsräkningar granskade
  Alla årsräkningar för 2020 är nu granskade. Vi vill tacka alla er för ert fina engagemang, vi uppskattar det arbete ni gör för huvudmännen och vi tror också de uppskattar det ni gör för var och en av de.Vi passar på att önska er en trevlig avslutning på året och en God Jul och ett Gott Nytt År!Från oss alla på kansliet
  Läs mer