Barn som ritar på fritids

Fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller för fritidshem i Köpings kommun. Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Eleven går på det fritidshem som hör till elevens skola.

Verksamheten styrs av skollagen och ska så långt det är möjligt följa läroplanen Lgr 11. Fritidshemmet är till för barn som går i årskurs F-3. För årskurs 4-6 finns Öppen fritidsverksamhet. Därutöver finns även kvälls-, natt och helgomsorg, samt lovomsorg

I vänstermenyn hittar du t ex vilka fritidshem som finns, hur de har öppet, vilka avgifter det är för fritids och vilka regler som finns.

Ansök om plats i e-tjänsten och uppdatera schema och inkomst

I e-tjänsten för fritidshem ansöker du och säger upp plats. Där kan du också lägga in schema och uppdatera inkomster.

Det gäller:

  • Fritidshem
  • Kvälls-, natt- och helgomsorg
  • Lovomsorg

Om du vill ha öppen fritidsverksamhet för ditt barn som går i årskurs 4-6 behöver du inte göra någon anmälan.

Information om övriga verksamheter

Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6

Den öppna fritidsverksamheten är till för elever i årskurs 4-6 som inte behöver samma tillsyn och omsorg som ges i fritidshemmen. Öppen fritidsverksamhet ingår inte under loven. Då gäller lovomsorgen.

Öppen fritidsverksamheten är avgiftsfri och barnen är inte inskrivna, till skillnad mot fritidshemmen. Du bestämmer själv när och hur ofta ditt barn ska delta och behöver inte göra någon anmälan. Vill du veta hur det fungerar på din skola kontaktar du skolans rektor alternativt fritidspersonal. Verksamheten styrs av skollagen.

Kvälls-, natt- och helgomsorg för barn 1-10 år

Omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning på Nattugglan i Köping. Den är till för barn från 1 till 10 år vars föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och familjens situation i övrigt.

Kontaktuppgifter och mer information om Nattugglan.

Lovomsorg - endast fritidsplats under loven

Om ditt barn enbart behöver omsorg på loven kan du ansöka om lovomsorg. Det är till för elever från förskoleklass till årskurs 6. Särskilda avgifter gäller för lovomsorg och du ansöker om plats genom att fylla i en vanlig ansökan i e-tjänsten för fritids. I fritextfältet anger du att du endast önskar lovomsorg. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se