Barn som ritar på fritids

Fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller för fritidshem i Köpings kommun. Du hittar t ex vilka fritidshem som fins, hur de har öppet, vilka avgifter det är för fritids och vilka regler som finns. Även hur du ansöker och säger upp plats.

Förutom fritidshem finns även annan pedagogisk verksamhet som omsorg på obekväm tid och öppen fritidsverksamhet.

Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten är till för elever i årskurs 4-6 som inte behöver samma tillsyn och omsorg som ges i fritidshemmen. Verksamheten är avgiftsfri och barnen är inte inskrivna, till skillnad mot fritidshemmen. Du bestämmer själv när och hur ofta ditt barn ska delta och behöver inte göra någon anmälan. Verksamheten styrs av skollagen.

Natt-, kvälls- och helgomsorg

Omsorg på obekväm tid finns i begränsad omfattning för barn vars föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten är till för barn från 1 till 10 år och erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och familjens situation i övrigt.

Ansökan görs i E-tjänst för fritidshem.

Mer information om verksamheten Nattugglan.

Enbart lovomsorg

Om ditt barn enbart behöver omsorg på loven kan du ansöka om lovomsorg. Det är till för elever från förskoleklass till årskurs 6. Särskilda avgifter gäller för lovomsorg och du ansöker om plats genom att fylla i en vanlig ansökan i e-tjänsten för fritids. I fritextfältet anger du att du endast önskar lovomsorg.

Ansökan görs i E-tjänst för fritidshem

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 december 2016


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se