Julavslutning

-

Onsdagen den 21 december är sista skoldagen för terminen.

Åk 7 och 8A, 8B och 8E samlas vid Köpings kyrka kl. 10 och går efter julavslutningen i kyrkan till skolan för att avsluta terminen där.

Åk 9 och 8C och 8D samlas i skolan kl. 10 och går kl. 11 klassvis tillsammans till Köpings kyrka.

Dagen avslutas kl. 12