Uppdaterad: Höga vattenflöden - delar av gång- och cykelvägar längs ån i Köping stängs av

[Uppdaterad 3 september kl. 12.10] Vattnet i Kölstaån håller nu på att sjunka undan och VME arbetar med att pumpa bort vatten från gång- och cykelbanor samt vägar som svämmats över.

Gång- och cykelvägar avstängda

Vattnet i Kölstaån har nu sjunkit undan och VME arbetar med att pumpa undan vatten från översvämmade gång- och cykelbanor samt vägar. Var uppmärksam på de slangar som ligger utlagda under arbetet.

Avloppen fungerar igen

De avlopp som varit ur funktion på Dalvägen i Köping fungerar igen. Det går nu att använda vatten och spola igen. Skulle du uppleva problem med avloppet på annan adress kontaktar du VME:s kundtjänst 0221-67 06 10.