Projekt för ukrainska flyktingar avslutat med goda resultat

En blond kvinna ler och tittar in i kameran. Många människor rör sig i bakgrunden.

Projektledaren för Care2 Ukraina heter Susanne Andersson.

Senaste halvåret har Köpings kommun tack vare projektmedel från Europeiska socialfonden, ESF, kunnat erbjuda ukrainska flyktingar utbildning på Kompetenscenter i Köping. Utvärderingen visar bland annat på nöjda deltagare och en professionell projektorganisation.

-Det här projektet har varit viktigt för oss, vi ser att det skapat mening och det är både för studenterna och för oss som arbetat med det. Vi är alla människor. Jag hoppas det kan bli en förlängning, vi har ansökt om pengar, men även om vi inte får nya projektpengar kommer vi kunna fortsätta erbjuda SFI och SFA till ukrainska studenter, fast på ett annat sätt, säger Anna-Klara Sjölund, rektor för Kompetenscenter, där ukrainarna har studerat.

Projektet har nöjda medverkande studenter

Projektet Care2 Ukraina har bland annat bestått av svenska för invandrare, SFI, arbetsmarknadskunskap och föräldrautbildning. De totalt 96 deltagarna har också fått möta arbetsgivare och utbildningsaktörer både inom offentlig och privat sektor.

Utvärderingen, som görs av det externa företaget Apel, berättar att deltagarna är positiva till sitt deltagande, de har fått bra utbildning och väsentligt ökad förståelse för arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter i Sverige.

Två kvinnor ler och tittar in i kameran. I bakgrunden syns en gul och en blå ballong och bilder från Ukraina.

Diana och Svetlana är två av studenterna som deltagit i projektet Care2 Ukraina. De flydde från krigets Ukraina 2022. Diana bor i Sala och har åkt till Köping för att delta i Care2 Ukraina genom SFA Medicin, en språkutbildning för den som har en akademisk vårdutbildning från ett annat land. Diana är apotekare och mycket angelägen om att få ett jobb i Sverige.

Projektledaren hoppas på fortsättning för projektet

-Vi är nöjda med resultatet och hoppas på en fortsättning. Vi vill fortsätta med det vi sett att det finns behov av, i och med att vi genomfört det här projektet. Både medarbetare och elever har gjort ett fantastiskt jobb med tanke på att vi fick det här projektet ena dagen och startade dagen efter, säger projektledaren Susanne Andersson.

Köpings kommun uppvisar en professionell projektorganisation

Utvärderingen berättar att social- och arbetsmarknadsförvaltningen, som drivit projektet, har organisatoriska, kompetensmässiga och ledningsmässiga förhållanden som är gynnsamma för att äga och driva utvecklingsprojekt, där man har samverkan tvärs över olika funktioner och professioner.

Förmågan till samverkan, intern inom förvaltningen och externt med andra aktörer som kan bidra med viktiga nycklar är också en stor styrka, enligt utvärderaren Apel. Förmågan finns redan tidigare. Bland annat lyfts den etablerade utbildningen SFA medicin, där vi redan i april 2022 började ta emot ukrainska flyktingar.

Caroline Evenbom, verksamhetsutvecklare i social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Anna-Klara Sjölund, rektor för Kompetenscenter, och Camilla Åberg, biträdande rektor för Kompetenscenter, har alla tre arbetat med Care2 Ukraina. Caroline och Camilla var de som skrev projektansökan som beviljades av Europeiska socialfonden, ESF.

Ukrainska flyktingar lyder under EU:s massflyktingsdirektiv

Anledningen till att projektmedel finansierar utbildning för ukrainare är att de, på grund av EU:s massflyktingsdirektiv, inte har haft samma rätt till studier som andra nyanlända och därmed har de inte samma möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Under slutkonferensen arrangerades också en kulturutställning i studiehallen på Kompetenscenter där de ukrainska studenterna ställde ut hantverk och bjöd på mat och kakor.

Europeiska socialfonden och svenska ESF-rådet finansierar Care2 Ukraina