Fågelvägen stängs av för trafik

Arbetet sker i den blåmarkerade ringen på Fågelvägen.

Avdelningen för vatten och avlopp på VME kommer under v. 39 att stänga av Fågelvägen från trafik för att kunna utföra reparationer på VA-ledningsnätet.

Var sker arbetet?

Arbetet sker på Fågelvägen, mellan Svalvägen och Falkvägen.

Hur påverkas trafiken?

I samband med att vägen stängs av kommer gång- och cykelbanan öppnas upp för biltrafik och boende kommer kunna åka in- och ut i området via Hisingsgatan. Vi ber er att följa väganvisningarna.

Se upp för både mötande bilar, gångare, cyklister samt skolbarn som vistas i området vid ”gläntan”/ Hisingsgatan.

Hur länge kommer arbetet att pågå?

Arbetet beräknas bli klart under vecka 39.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar kontakta VME:s kundtjänst:

0221 - 67 06 10