Välkommen till kommunfullmäktige 8 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets Hus, måndag 8 juni klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

1. Val av protokolljusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Meddelanden
4. Budgetuppföljning Köpings kommun
5. Undertecknande av CEMR-deklarationen
6. Styrdokument för kommunens krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd 2023–2026
7. Årsredovisning 2022 för VafabMiljö kommunalförbund
8. Instruktion till stämmoombud - Rådhus AB
9. Reinvestering i ny produktionsanläggning
10. Beslut om att ställa in Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-06-19
11. Svar på motion - Omtag av det kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand" (M)
12. Svar på medborgarförslag - Badbuss till Malmön under sommartid
13. Återredovisning från nämnderna gällande beslutade uppdrag från kommunfullmäktige
14. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
15. Interpellation till Astrid Lamprecht (KD) från Ola Saaw (M) om fortsatt stöd för Plagaziprojektet
16. Fråga till Per Ågren (S) från Ola Saaw(M) om Plagazi
17. Fråga till Andreas Trygg (V) från Ola Saaw(M) om Plagazi
18. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
19. Anmälan av handlingar
20. Vissa val m.m.

Annika Dùan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar Pdf, 264 kB.

Webbsändning kommunfullmäktige 8 juni