Detaljplan för bostäder i Munktorp

En ny detaljplan har blivit antagen som gör det möjligt att bygga bostäder intill Munktorps förskola. Detaljplanen möjliggör även förlängning av den kommunala vägen Åkerivägen.

Detaljplanen antogs den 19 oktober 2023 av samhällsbyggnadsnämnden, och om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen gälla den 15 november 2023. När området kommer att bebyggas är ännu oklart. Bebyggelsen som detaljplanen möjliggör är en variation av småskalig bostadsbebyggelse i ungefär samma skala som omkringliggande bostadsområde.