Taxor och avgifter

Definitioner av taxorna

Definitioner av taxor

Taxa 1-5 kan endast tillämpas vid ledarledd och organiserad verksamhet och för bidragsberättigade föreningar verksamma i Köpings kommun.

1. Ungdomstaxa

Bidragsberättiga ungdomsförenings verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år.

Egenorganiserade ungdomar 13-25 år.

2. Seniortaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslags verksamhet.

Bidragsberättigad ungdomsförenings kärnverksamhet tillåtna för deltagare över 25 år.

3. Matchtaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslagsmatcher.

Bidragsberättigad förenings arrangemang och cuper för seniorverksamhet.

4. Folkhälsotaxa

Grupp seniorer som bokar 5 träningar vid ett bokningstillfälle, ej avgiftsbelags träning.

Länsförbundens verksamhet.

5. Föreningstaxa

Enhetstaxa taxa för bidragsberättigade föreningar gällande samlingslokal.

6. Normaltaxa

Subventionerad taxa för övriga bokare (privat, företag, föreningar från annan ort)

7. Arrangemangstaxa

Arrangemang, cup, läger för övriga bokare, (privat, företag, föreningar från annan ort) ungdom upp till och med 17 år 50%

8. Specialtaxa

Tillämpas vid speciella arrangemang t.ex. elitverksamhet. Kultur & Folkhälsa förbehåller sig rätten att tolka vad som klassas som specialarrangemang.

Enskilda överenskommelser.

Notiser

Representationslag är föreningens högst placerade dam- och herrlag i serie/tävling. I flersektionsföreningar gäller reglerna för representationslag inom varje idrott.

Avgifter vid avvikelser

Vid avvikelser där den som hyrt en lokal eller anläggning frångått regler och avtal, utlöst larm eller gjort åverkan på material etc. tillkommer en avgift enligt nedan.

Avgifter vid avvikelser

Larmutryckning                 

525 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning       

1 575 kr + faktisk utryckningskostnad

Utebliven eller undermålig städning/ eller bokning av extra städ     

Faktisk kostnad

Verksamhet på obokad tid

525 kr + anläggningshyra

Ej återlämnad nyckel         

525 kr + faktisk kostnad för utbyte lås/nycklar.
Skickad faktura justeras inte.

Ej återlämnad tagg            

100 kr

Ej återlämnad ID-bricka    

105 kr

Materialförstörelse p.g.a oaktasamhet    

Faktisk kostnad

Övertid, personal               

735 kr/tim

Avgifter för hyra av lokaler och anläggningar

Sporthallar

Ungdomstaxa samt KAK-taxa

21 kr/tim

Seniortaxa samt KAK-taxa

142 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

158 kr/tim

Normaltaxa

368 kr/tim

Arrangemangstaxa

735 kr/tim alt. 5 250 kr/dygn

Gymnastiksalar

Ungdomstaxa samt KAK-taxa

21 kr/tim

Seniortaxa samt KAK-taxa

79 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

105 kr/tim

Normaltaxa

158 kr/tim

Fotbollsplaner och IP

Ungdomstaxa samt KAK-taxa

21 kr/tim

Seniortaxa samt KAK-taxa

142 kr/tim

Seniortaxa match

263 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

158 kr/tim

Normaltaxa

368 kr/tim

Arrangemangstaxa

735 kr/tim alt. 5 250 kr/dygn

Konstgräs halvplan

Ungdomstaxa 21 kr/tim
Seniortaxa 74 kr/tim

Isbana utomhus

Ungdomstaxa samt KAK-taxa

21 kr/tim

Seniortaxa samt KAK-taxa

142 kr/tim

Seniortaxa match

263 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

158 kr/tim

Normaltaxa

1 024 kr/tim

Arrangemangstaxa

735 kr/tim alt. 5 250 kr/dygn

Ishall

Ungdomstaxa samt KAK-taxa

21 kr/tim

Seniortaxa samt KAK-taxa

142 kr/tim

Seniortaxa match

263 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

158 kr/tim

Normaltaxa

1 024 kr/tim

Arrangemangstaxa

735 kr/tim alt. 5 250 kr/dygn

Simhallar/bad

Endast föreningar med vattensport som kärnverksamhet

Ungdomstaxa

21 kr/tim

Seniortaxa

142 kr/tim

Seniortaxa match

263 kr/tim

Pensionärstaxa

21 kr/tim

Folkhälsotaxa

158 kr/tim

Arrangemangstaxa

735 kr/tim alt. 5 250 kr/dygn

Samlingslokaler

IP Paviljongen, Köpings bad & sport konferens sporthall - Endast Köpings kommuns föreningar 

Föreningstaxa 135 kr/tim

Hanna Björnemosalen, Kolsva bibliotek

Föreningstaxa 142 kr/tim
Normaltaxa 158 kr/tim
Pensionärstaxa 21 kr/tim

Föreningslokaler

Parkering Sportfältet vid arrangemang

1 575 kr/dygn

Folkets Park

Priserna gäller 2024. Med reservation för eventuella ändringar.

Förening, senior: 142 kr per timme
Förening, ungdom: 21 kr per timme
Förening, pensionär: 21 kr per timme
Förening, annan kommun: 368 kr per timme
Privatperson, företag, organisation och förbund: 368 kr per timme
Pentry: 300 kr

Taxor, större evenemang i konsertsal

Tillgång till pentry ingår i priset.

Två typer av evenemang och kostnader
Öppet evenemang är offentliga evenemang som tillställning, föreställning, konsert eller liknande med eller utan entré. Öppet evenemang gäller endast företag, organisation, förbund eller förening. Särskilda instruktioner gäller kring marknadsföring.

Slutet evenemang är icke offentliga evenemang som sammankomster och liknande. Kontakta Kulturskolans expedition för mer information om de olika typerna av evenemang.

Privatperson - slutet evenemang
Heldygn, max 24 timmar: 4200 kr

Företag, organisation och förbund - öppet evenemang
Del av dag, max 4 timmar: 1208 kr
Heldag, max 12 timmar: 2625 kr
Heldygn, max 24 timmar: 4200 kr

Företag, organisation och förbund - slutet
evenemang
Heldygn, max 24 timmar: 4200 kr

Förening - öppet evenemang
Del av dag, max 4 timmar: 420 kr
Heldag, max 12 timmar: 1208 kr
Heldygn, max 24 timmar: 1838 kr

Förening - slutet evenemang
Heldygn, max 24 timmar: 2363 kr

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.