Taxor och avgifter

Definitioner av taxorna

Definitioner av taxor

Taxa 1-5 kan endast tillämpas vid ledarledd och organiserad verksamhet och för bidragsberättigade föreningar verksamma i Köpings kommun.

1. Ungdomstaxa

Bidragsberättiga ungdomsförenings verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år.

Egenorganiserade ungdomar 13-25 år.

2. Seniortaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslags verksamhet.

Bidragsberättigad ungdomsförenings kärnverksamhet tillåtna för deltagare över 25 år.

3. Matchtaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslagsmatcher.

Bidragsberättigad förenings arrangemang och cuper för seniorverksamhet.

4. Folkhälsotaxa

Grupp seniorer som bokar 5 träningar vid ett bokningstillfälle, ej avgiftsbelags träning.

Länsförbundens verksamhet.

5. Föreningstaxa

Enhetstaxa taxa för bidragsberättigade föreningar gällande samlingslokal.

6. Normaltaxa

Subventionerad taxa för övriga bokare (privat, företag, föreningar från annan ort)

7. Arrangemangstaxa

Arrangemang, cup, läger för övriga bokare, (privat, företag, föreningar från annan ort) ungdom upp till och med 17 år 50%

8. Specialtaxa

Tillämpas vid speciella arrangemang t.ex. elitverksamhet. Kultur & Folkhälsa förbehåller sig rätten att tolka vad som klassas som specialarrangemang.

Enskilda överenskommelser.

9. Interntaxa

Taxa för kommunal verksamhet

Notiser

Representationslag är föreningens högst placerade dam- och herrlag i serie/tävling. I flersektionsföreningar gäller reglerna för representationslag inom varje idrott.

Avgifter vid avvikelser

Vid avvikelser där den som hyrt en lokal eller anläggning frångått regler och avtal, utlöst larm eller gjort åverkan på material etc. tillkommer en avgift enligt nedan.

Avgifter vid avvikelser

Larmutryckning                 

500 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning       

1500 kr + faktisk utryckningskostnad

Utebliven eller undermålig städning/ eller bokning av extra städ     

350 kr/tim

Verksamhet på obokad tid

500 kr + anläggningshyra

Ej återlämnad nyckel         

500 kr + faktisk kostnad för utbyte lås/nycklar

Ej återlämnad tagg            

100 kr

Ej återlämnad ID-bricka    

100 kr

Ej återlämnad iloq    

350 kr

Materialförstörelse p.g.a oaktasamhet    

Faktisk kostnad

Övertid, personal               

700 kr/tim

Avgifter för hyra av lokaler och anläggningar

Sporthallar

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

20kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

350 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Gymnastiksalar

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

75 kr/tim

Pensionärstaxa

20kr/tim

Folkhälsotaxa

100 kr/tim

Normaltaxa

150 kr/tim

Fotbollsplaner och IP

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

20 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

350 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Konstgräs halvplan

Ungdomstaxa 20 kr/tim
Seniortaxa 70 kr/tim

Bandyplan

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

20kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

975 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Ishall

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

20 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

975 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Simhallar/bad

Endast föreningar med vattensport som kärnverksamhet

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Pensionärstaxa

20 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Samlingslokaler

IP Paviljongen, Köpings bad & sport konferens sporthall - Endast Köpings kommuns föreningar 

Föreningstaxa 135 kr/tim

Hanna Björnemosalen, Kolsva bibliotek

Föreningstaxa 135 kr/tim
Normaltaxa 150 kr/tim
Pensionärstaxa 20 kr/tim

Föreningslokaler

Parkering Sportfältet vid arrangemang

1 500 kr/dygn

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur & Fritid
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.