Så tycker de äldre om äldreomsorgen

Nu har resultatet från årets brukarundersökning om äldreomsorgen kommit. På Sorbygården i Munktorp tycker 100 procent av de som svarade på enkäten att personalen har ett gott bemötande, och hemtjänsten har höjt sig till fina resultat i år. Samtidigt kvarstår svårigheter kring att få in synpunkter och klagomål.

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarenkät inom äldreomsorgen kallad "så tycker de äldre om äldreomsorgen".

Hemtjänsten står sig bra jämfört med riket

I år har hemtjänsten höjt sina resultat till väldigt fina siffror, som står sig bra även i relation till länet och riket. Det handlar bland annat om huruvida man upplever att sitt biståndsbeslut är anpassat efter de personliga behoven, och om man blir bemött på ett bra sätt av personalen.

- Det är verkligen glädjande att se en förbättring av resultaten inom hemtjänsten, säger Eva Saaw som är kvalitetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Eva tycker också att det är glädjande att fler svarat på undersökningen i år jämfört med tidigare. Hon framhåller dock att svarsfrekvensen fortfarande är låg.

- Jag hoppas att vi genom att bli bättre på att återkoppla resultatet ska kunna öka svarsfrekvensen vid kommande undersökning, säger Eva. Resultatet är viktigt för vår prioritering av kommande förbättringsarbeten, fortsätter hon.

Sorbygården värdesätter bemötandet

Betyget för maten på kommunens särskilda boenden har höjts över åren, och några som fått fina siffror på både mat och bemötande är Sorbygården i Munktorp.

- Vi lagar god, näringsrik och hållbar mat som utgår ifrån våra boendes behov och önskemål, berättar Karin Klang som arbetar i köket på Sorbygården.

Det är undersköterskorna Tina Myrström och Emma Westergren som tipsar om Karin och det bra betyget maten fått, vilket ger en känsla av lagandan på boendet.

Sorbygården fick högsta betyg på bemötande av alla de som fyllde i enkäten, och Elizabet Törnwall som är enhetschef berättar att man arbetar aktivt med den frågan.

- Bemötande är något som vi tar upp ofta på våra personalmöten, och jag ser att det gett effekt, säger Elizabet.

Karin Klang, Tina Myrström och Emma Westergren som arbetar på Sorbygården

Medarbetarna håller med.

- Det är viktigt att vara tillgänglig för att skapa en större trygghet på boendet, säger Emma Westergren som arbetar som specialistundersköterska på Sorbygården.

Hennes kollega Tina Myrström, undersköterska, fyller på:

- Det första mötet är det allra viktigaste, menar hon.

Få vet vart man ska vända sig med synpunkter

Det finns en stapel som är låg år efter år trots försök till att förbättra den, och det handlar om att veta vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål.

- Vi ser en marginell förbättring från tidigare års undersökning, trots att vi försökt förbättra informationen till brukare och närstående, säger Eva Saaw. Det är viktigt att lämna synpunkter och att uppmuntra till det, eftersom det är ett viktigt underlag för förbättringsarbete, fortsätter hon.

Hur ska då resultatet av undersökningen tas om hand?

Eva berättar att man vill bli bättre på analysen, att ta reda på ”varför”, och att lära av varandra. De enheter som fått ett riktigt bra resultat på vissa frågor ska kunna ge kunskap till andra som fått ett lägre resultat.

Målet är högsta betyg av alla på bemötande

- Det finns en fråga där resultatet borde vara 100 procent, säger Eva Saaw.

Det är frågan om man upplever ett gott bemötande. Flera enheter har också uppnått det resultatet, men det borde vara alla menar Eva.

- Det är något som vi kan påverka och som varken kostar eller tar mera tid, avslutar hon.

Läs resultatet i sin helhet

 

Så tycker det äldre om hemtjänsten (pdf) Pdf, 816 kB.

Så tycker de äldre om särskilt boende (pdf) Pdf, 856 kB.