Nya Ekliden invigt - toppmoderna lägenheter för äldreomsorg i Kolsva

Elizabeth Salomonsson och Anna Eriksson

På måndagseftermiddagen invigdes om- och tillbyggnaden på Eklidens äldreboende i Kolsva. KBAB:s ordförande Elizabeth Salomonsson och vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Eriksson invigningstalade och klippte band.

Ekliden stod klart 1966 och var då ett modernt ålderdomshem. Men äldreomsorgen har förändrats och utvecklats, och idag finns större kunskap kring hur man utformar lokaler med både de boendes och personalens välmående i fokus. Genom en större om- och tillbyggnad är nu Ekliden återigen toppmodernt, och redan i början av året kunde de första hyresgästerna flytta in.

God tillgänglighet och arbetsmiljö

Ombyggnaden av Ekliden har skapat moderna lokaler med bättre tillgänglighet och bättre logistisk planering för exempelvis mat- och varuleveranser och sophantering. Arbetsmiljön för personalen har även förbättrats genom fräscha omklädningsrum, lunchrum, mötesrum och kontor.

Lokalerna har en lugn och harmonisk färgsättning med detaljer i trä. De 24 nya lägenheterna är utrustade med bland annat höj- och sänkbar toalett och handfat, och toaletten går även att vrida på. Varje lägenhet har också egen tvättmaskin, vilket har flera fördelar - bland annat för att begränsa smitta när det behövs.

Lägre energianvändning och egen el

Hela projektet har kostat ca 100 miljoner kronor, i det ingår installationer för el, VA, ventilation med mera, och det är förberett för välfärdsteknik så som kameratillsyn och sensorer. Byggnaden har även försetts med solceller för att kunna producera egen el, utöver att byggnadens utformning beräknas leda till 15-20 procent lägre energianvändning per kvadratmeter.

Under invigningen talade KBAB:s ordförande Elizabeth Salomonsson och vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Eriksson.

Bilder från invigningen

Innergården med blommor och sittplatser

Elizabeth Salomonsson klipper bandet vid invigningen

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef, Päivi Ackesten och Annelie Haals, enhetschefer på Ekliden samt Eva Gindemo, verksamhetschef för särskilt boende

Peter Landin, VD för KBAB, överlämnar guldspaden som användes vid första spadtaget i maj 2021

Medlemmar av pressen ville också spana in de nya lägenheterna och lokalerna

Det bjöds på tårta till boende och besökande

Från samlingslokalen/matsalen på en av våningarna

Inglasad balkong

Lugna färger och trädetaljer går som en röd tråd genom inredningen

Detalj från en lägenhet

Badrummen har egen tvättmaskin, handfat och toalett är höj- och sänkbara

Personalens utrymmen för mat och omklädning är också helt nya och fräscha