Begränsad framkomlighet vid Midgårdsparkeringen

En ny häck planteras vid parkeringen vilket kan medföra att framkomligheten är begränsad.

Idag, onsdag, påbörjades arbetet med en ny häckplantering vid Midgårdsparkeringen. Arbetet utförs vardagar mellan 07.00-16.00 och det kan då vara begränsad framkomlighet på platsen.

Arbetet påverkar inte möjligheten att parkera i området.

Projektet förväntas pågå fram till vecka 36.