Välkommen till kommunfullmäktige 5 februari

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets hus, måndag 5 februari klockan 18:00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärende

1.Val av protokolljusterare
2.Allmänhetens frågestund
3.Meddelanden
4.Lönepolicy
5.Svar på motion - Fler familjedaghem i Köpings kommun (KD)
6.Svar på motion - Minska svarstiden för inlämnade motioner i Köpings kommun
7.Svar på motion - Agda Östlunds park (S)
8.Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
9.Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
10.Anmälan av handlingar
11.Vissa val m.m.
12.Val av ordförande till kultur- och fritidsnämnden

Annika Duan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00-18.30 hålls allmänhetens frågestund. För att få din fråga lyft måste du anmäla den senast den 23 januari till:

kopings.kommun@koping.se

Skriv "Allmänhetens frågestund" i ämnesraden.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlandsa television och kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kallelser för kommunfullmäktige - Köpings kommun (koping.se)

https://play.quickchannel.com/play/f092t8k