Beslut om budget 2025 på kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde den 4 juni antagit majoritetens budgetförslaget för 2025. Budgeten för 2025 antas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 17 juni.

Majoritetens budgetförslag antogs av kommunstyrelsen under sammanträdet den 4 juni. Det slutgiltiga beslutet om budget tas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Den styrande majoriteten består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. I deras föreslagna budget beskrivs det nuvarande ekonomiska läget som besvärligt men att 2025 ser något bättre ut. Budgetens om presenteras är i balans.

Oförändrad skattesats

I budgeten föreslås ingen förändrad skattesats, kommunalskatten kommer även under nästa år vara 22,16%.

Effektiviseringskrav fortsätter gälla

De effektiviseringskrav som lades 2024 kommer gälla även för 2025, det innebär att utbildningsnämnden ska göra effektiviseringar på 1,5%, vård- och omsorgsnämnden 1%. Övriga förvaltningar har ett effektiviseringskrav på 2,5%.

Medel till moduler och byggnation av Nyckelbergsskolan

Satsningen på Nyckelbergsskolan och de tillfälliga modulerna fortsätter med en investeringsram på 100 miljoner samt finansiering av driften av modulerna.

Lagstadgade områden har prioriterats

Eftersom den ekonomiska situationen kommer vara fortsatt ansträngd ligger fokus i budgeten på lagstadgade områden. Här finns bland annat finansiering för en informationssäkerhetssamordnare, en tjänst som är kopplad till lagen NIS2 där nya säkerhetskrav ställs på delar av vår kommunala verksamhet. Även vård- och omsorgsnämnden samt verksamheter under kommunstyrelsen får medel för att upprätthålla lagstadgad verksamhet.

Andra budgetförslag lades fram

Förutom majoritetens budget har även budgetförslag lagts från Moderaterna samt ett gemensamt för Sverigedemokraterna, Vanligt folk och Liberalerna lagts.

Läs förslagen

Majoritetens budgetförslag

Moderaternas budgetförslag

Sverigedemokraterna, Vanligt folk och Liberalernas budgetförslag