Kommunal har varslat om strejk

Kommunal har under måndag 8 april överlämnat ett varsel om strejk och blockad till flera kommuner i Sverige, bland annat till Köpings kommun. Om ingen överenskommelse nås kommer strejken att starta 18 april.

I fackliga förhandlingar mellan Kommunal, Sveriges kommuner och regioner och Sobona är man inte överens. Kommunal har därför varslat om strejk och blockad med start 18 april.

Kockar, köksbiträden och restaurangansvarig på alla skolor och kök inom äldreomsorgen samt vikariepoolen på måltidsenheten är varslade om strejk.

En blockad införs även mot nyanställningar, mertid och övertid inom vård- och omsorgsförvaltningen.

- Just nu analyserar vi den påverkan stejken och blockaden kan få på våra verksamheter och får kontinuerliga uppdateringar från SKR, säger Tove Svensk, personalchef.